Semua barang di sini adalah rare. Dan semua harga barang tidak FIX, masih boleh tawar menawar.